یکــــــــــــــ دقیقه سکوتــــــــــــ !


بخــاطــــرِ تمــامِ آرزوهایــــی کــه در


حـــدِ یکـــــ فکـــر مانـــدنــد!!!


بخاطـــــرِ شبـــــــ هایـــی که با انـــدوه سپری کـــردیـــم ...


بخاطـــرِ قلبـــی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم لِه شــــد ...!


به خاطــــرِ چشمانـــی که همیشه بارانی


ماندنــــد!!!


یکــــــــــــــ دقیقــه سکوتـــــــــــ!


به احترامِ کسانی که شـادی خــود را ...


با ناراحتــــــ کردنمان به دست آوردنــد!!!


بخاطرِ صداقتـــــــ که این روز هــا وجودش فراموش شده استــــــ ...


بخاطـــرِ محبّتــــ که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردیـــد!!!


یکــــــــــــ دقیقه سکوتـــــــــــــ !!!


به خاطـــرِ حرف هایــــی که هیچ وقتـــــــ گفته نشـــد!!!


برای احساسی که همیشه نادیــــــده گرفته شــــد !......برچسب‌ها: یک دقیقه سکوت
تاریخ : دوشنبه 18 اسفند 1393 | 20:03 | نویسنده : نگان | نظرات (23)

  • paper | مهم نیوز | ایکس باکس