چه خوشحالم
از این دلشوره ی خوبی که حسش حس پاییزه

همین اشکی که توو چشمام میاد اما نمیریزه

زندگی زیباست

کنار همین ادم ها

آدم های مهربانی که همه  هستند!

در چشم هیچ کدام لحظه ای  حتی کوچک ترین موجی از فکررفتن وجود نداردزندگی زیباست

با این آدم ها

 آدم هایی که اگر هم زمانی نبودند یا پیدا نشده بودند

یا خودم خاستم نباشند!

و میدانم اشتباه بود

راندن ادم هایی که همیشه همراهم بودند

راندن انها که نمی توانم اشتباهم را برایشان جبران کنم

اشتباه بود

اشتباه محض

نمیدانم  ؟

ایا مرا خواهند بخشید؟

امید وارم و جز این راهی ندارم
زندگی زیباست 

با همین هایی که هستند

اما

میدانم کسانی باید بیایند
و  باز هم کمی دلهره

هنوز راه زیادی مانده

شاید

 پر از ادم های عجیب

اما

همیشه امید وارم

ماندنی هایشان بهترین هایشا باشند
زندگی زیباست

برای زیبا نگه داشتنش

کنارهمین  ها خواهم ماند

قدرشان را خواهم دانستو براستی

زیبایی زندگیم را مدیون او هستم که

مرا افرید
اینجا

کنار این ادم ها

در سرزمینی از صداقت

به همراه

دوستانی با معرفت

باگذشت

با  مهر

میدانم

بهترین ها هستند

گاهی شک میکنم خدایا خودت مرا ببخشو من خوشحالم از این زیبایی

می خواهم و نگهش خواهم داشت

با کمک خداتاریخ : یکشنبه 17 آبان 1394 | 22:40 | نویسنده : نگان | نظرات (10)

  • paper | مهم نیوز | ایکس باکس