X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریهمیشه مهربان باشیم
میدانی ؟با مهربان بودن چیزی از انسان کم نمی شود
با لبخند زدن چیزی از انسان کم نمی شود

چرا بجای یک اخم لبخندنزنیم؟
این راه حل همه چیز میشود
مهربانی درمان هر دردی است
اگر با مهربانی به دنیا بنگریم
همیشه میخواهیم با دیگران مهربان باشیم
مهربانی میشود سرشت ما ...
اما مراقب باشیم!!
مبادا سو استفاده کنند
قبل هر مهربانی کمی هم فکر کنیم
ایا این مهربانیست؟یا ظلم به او ؟ یا ظلم به خودت؟

همین چیزهای خوب میتواند روز بد را خوب کندفقط باید  به عمق آن رفت
عمقی که به مامی گوید :
همیشه خوب و بد کنار هم معنا پیدا میکند
و نه چیزی جز این
پس شاد باشیم از اتفاقات بد که به ما وجود نعمت های فراوان را گوش زد میکند
وجود نعمت هاییکه متوجه ان نبودیم
پس از این پس برایش خدایمان را شکر کنیمکم نیار هر کاری شدنیست
هر کاری ...
اما به وقتش
 اگر لزومی ندارد
و خواسته و یا حرف تو باعث سر خوردگی دیگران و خشم بیهوده دیگران میشود
و هیچ تاثیری ندارد
در این روش کوتاه بیا 
راهت را عوض کن
و دوباره تلاش  کن
و بدان این کوتاه امدن ها
 پایان تحقق ارزویت نخواهد بود
روزی  همه چیز اشکار خواهد شد...
به خواسته ات درزمان درست ان خواهی رسیدتاریخ : جمعه 4 دی 1394 | 12:39 | نویسنده : نگان | نظرات (11)

  • paper | مهم نیوز | ایکس باکس