X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبریسلام

رفتیم کلاس!!! واقعا عالی بود!!! معلممونو میگم !!! واقعا چرا بهش حس بدی داشتم ؟؟؟؟انگار یادم رفته بود!!

راستی واسه همتون  دعا کردم!

و البته در این پست قصد اهانت به هیچ کس نیست  لطفا به بزرگواری خودتون ببخشیدمَن هَمینَم


نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم


نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد


هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم


روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم


عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند


وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ


بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند


نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم


لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند


گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم


خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم


وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم


شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم


بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم


وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ


به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم


وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،


دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد


مَن خآلِصآنه هَمینَم!!
دختر برای کسی که برایت نمیجنگد نجنگ...


چرا اشک هایت را هر روز پاک کنی...


کسی که باعث گریه ات میشود را پاک کن...


دختر به سوی کسی که ناز میکند دست نیاز دراز نکن...


بیاموز این تو هستی که باید ناز کنی...


دختر تو زیباترینی...


همیشه با این باور زندگی کن...


خودت را فراموش نکن...


شاید گریه یا خنده ات برای بعضی ها بی ارزش باشد...

اما به یاد داشته باش...


کسانی هستند که وقتی میخندی جان تازه میگیرند...


دخترکم هیچگاه برای شروع دوباره دیر نیست...


اشتباه که کردی برخیز...


اشکالی ندارد...


بگذار دیگران هرچه دوست دارند بگویند...


خوب باش ولی سعی نکن این را به دیگران بفهمانی...


کسی که ذره ای شعور داشته باشد خاص بودنت را در میابد...


زمستان است...


زیاد میشنوی هوا دو نفره است...


به درک که دو نفره است تنها قدم زدن دنیای دیگری دارد...


دختر شاید شاهزاده را همه بشناسند اما باور داشته باش...


برای پدرت تو ملکه هستی...


گریه کرده ای؟؟؟؟ رنج کشیده ای؟؟؟؟


سرت کلاه رفت؟؟؟؟ اذیتت کرده اند؟؟؟؟

عیبی ندارد... نگذار تکرار شود...


گاهی تکرار یک درد دردناک تر است!!!


احساس تو باارزش است خرج هر کسی نکن...


  دخترک تو باارزش ترین موجود زمین هستی...


هیچ گاه فراموش نکن...اهای تویی  ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻲ " ﺩﺧـﺘﺮﺧــﻮﺏ " ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻴﺸﻪ :

ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺏ ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ ﻧﻤﻴﭙﻠﮑﻪ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻱ ﺳﻤﺘﺶ

ﮐﻔﺸﻪ 15 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮﻱ ﺟﻠﻒ ﻧﻤﻴﭙﻮﺷﻪ

ﻭ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﻲ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻱ ﺍﺻﻠﻴﺶ ﺭﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻱ ...

ﭼﺸﻤﮏ ﻭ ﻋﺸﻮﻩ ﻭﺻﺪﺍﻱ ﻧﺎﺯﮎ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﺕ ﻟﺤﻨﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻬﺶ

ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻱ .

ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﭙﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

ﺗﻮ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭼﺸﻤﺖ ﺭﻭ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﮐﻪ " ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺏ " ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ !!!

دهنت سرویس اگه یه بار دیگه بگی دختر خوب نیست !


دختر با اخم اومد پیش مادرش و گفت:مامان من دیگه از دختر بودن خسته شدم! 

 

مادرش با تعجب پرسید چرا؟ 

 

دختر گفت:خسته شدم از این تبعیضی که بین دختر و پسر قائل میشن!

 

پسر تا نصف شب هرجا دلش بخواد میره کسی نمیگه اشکال داره اما دختر بره

 

 میگن خوب

 

نیست.پسر دوست دختر داشته میگن پسره دیگه!! 

 

دختر دوست پسر داشته باشه میگن خرابه!

 

پسر سیگار بکشه میگن مرده دیگه حتما دردی داره! 

 

دختر سیگار بکشه میگن معتاده!

 

پسر چش چرونی کنه میگن ذاتشه! 

 

دختر چش چرونی کنه میگن وله!

 

خلاصه همه چی واسه پسرا عادی واسه دخترا بد! 

 

مادرش با لبخند گفت:عزیزم اگه شیطان کار خلافی انجام بده کسی تعجب نمیکنه! 

 

اما کسی از فرشته انتظار بد بودن رو نداره! 

 

سلامتی همه دختراآموزشی:
طراحی چشم:

۱.اول طرح اولیه و ساده ای از چشم رو می کشیم.با مداد معمولی.همه ی خطوط توی چشم رو درست میکشیم.حتی جای برقی که توی چشم میفته رو هم باید گذاشت:۲.با مداد ب۶ قسمت سیاهی چشم رو کاملا تیره میکنیم.بعد با مداد ب۲ این قسمت ها که بخش رنگی چشم هستن و تو عکس تیره شدن رو پر میکنیم.و با محوکن یکدستش میکنیم!۳.تو این مرحله تو اون بخش رنگی چشم که محوکردیم با مداد ب۴ نوک تیز خط هایی رو میندازیم.خط ها از مرکز به بیرون باشن:۴.حالا تو اون قسمتی که بین بخش رنگی چشم و سیاهی وسط چشم هست و تا الان خالی بوده رو با مداد ب۴ پر میکنیم و محو هم میکنیم:۵.اینجا میایم و یه خط نازک دور تادور گردی چشم با مداد ب۲ میکشیم و با فشار دست یه کم پررنگ ترش میکنیم.محوش نمیکنم فقط چند بار روش میکشم تا پررنگ بشه:۶.حالا از حاشیه ی دور چشم که تیره ش کردیم به سمت وسطش با مداد ب۲ تیره میکنیم و یه کم هم محوش میکنیم و دور اون قسمت وسط که یه خطوطی افتاده رو یه کم پررنگ میکنیم:۷.تو این قسمت از کار با پاک کن مدادی یا هر پاک کنی که سرش یه کم تیز باشه یه سری خطوط توی چشم رو کمرنگ میکنیم:۸.پلک بالا رو با مداد ب۲ یه کم کار میکنم و تیره ش میکنم جاهایی که باید تیره تر بشن رو دقت کنید و همینطور توی چشم:۹.قسمت ابرو رو با مداد ب۲ پر میکنم و محو میکنم:۱۰.توی ابرو با مداد ب۴ خطوطی رو میکشم.مژه ها رو میکشم.راستی سایه ی زیر پلک پایین رو هم حتما با محوکن بزارین:۱۲.آخرین مرحله کار کردن روی کل چشم هست.یه مداد تیره مثل ب۶ برمیدارم و نوکش رو تیز میکنم و خطوط توی چشم رو تیره میکنم.مژه ها رو یه بار دیگه تیره میکنم.با پاک کن نور توی چشم رو روشن تر میکنم.سایه ها رو یه کم تیره تر میکنم:
حالا کارطراحی چشمم تموم شده! 
تاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 16:45 | نویسنده : نگان | نظرات (14)

  • paper | مهم نیوز | ایکس باکس