هرگاه خواستی


در تفکرات خویش شهری بسازی


سعی کن هیچ یک


از کوچه های آن بن بست نباشد


تا انتهای هر کوچه


آغاز کوچه ای دیگر باشد.


در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است


داستانی، راهی، بی راهه ای


طرح افکندن این راز


راز من و راز تو، راز زندگیپاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است

زندگی فرصت بس کوتاهیست


تا بدانیم که مرگ


آخرین نقطه پرواز پرستوها نیست


مرگ هم حادثه است


مثل افتادن برگ


که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک


نفس سبز بهاری جاریست


تاریخ : جمعه 8 مرداد 1395 | 18:01 | نویسنده : نگان | نظرات (1)

  • paper | مهم نیوز | ایکس باکس